вход / регистрация

Вход

 

Регистрация

 
logo-ks (067) 520-04-91
logo-mts (066) 470-52-24
 
В Вашей корзине  0 товаров

BAS Управління торгівлею для України

upr torgovlej
10800
Коробки системи обліку: Tooltip

Опис

Business automation software for trade management - BAS Управління торгівлею - це сучасний інструмент підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Конфігурація "Управління торгівлею для України" системи програм "BAS" являє собою тиражне рішення, яке дає можливість автоматизації завдань оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечує ефективне управління сучасним торговим підприємством.

Демо-версія

Основні функціональні можливості програми 

Конфігурація дозволяє автоматизувати наступні процеси управління торговою діяльністю: 

 • Керування продажами
 • Управління складськими запасами
 • Управління відносинами з клієнтами
 • Аналіз цін і управління ціновою політикою
 • Аналіз даних
 • Інтеграція з бухгалтерією
 • Управління закупівлями
 • Управління грошовими коштами
 • Аналіз і моніторинг ефективності торгової діяльності
 • Додаткові сервісні можливості

Управління відносинами з клієнтами

Підсистема "Управління відносинами з клієнтами" дає можливість вирішувати такі завдання:

 • Зберігання та оновлення контактної інформації про клієнтів, автоматичне оповіщення користувачів про майбутні контакти з клієнтом
 • Автоматизовані контакти з клієнтами і продавцями за допомогою вбудованого поштового клієнта
 • Обмін контактної інформації з зовнішніми поштовими програмами
 • Уявлення користувачам інформації про історію відносин з клієнтами
 • Реєстрація контактів і подій з клієнтами і автоматичне оповіщення користувачів про майбутні контакти з клієнтом
 • Автоматичне розподіл клієнтів на різні категорії і проведення аналізу відносин з клієнтами

У конфігурації передбачена оцінка роботи менеджерів, яка проводиться по комбінації різних показників: за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією, за кількістю контактів з покупцями, на основі аналізу зміни стадій відносин з покупцями, з аналізу кількості втрачених покупців по відношенню до загальної кількості клієнтів, по кількості виконаних замовлень, за сумою продажу, суми отриманої виручки, суми оплати. Перелік показників довільно настроюється користувачем і передбачена можливість оцінки роботи менеджерів за перерахованими показниками в абсолютному і в процентному відношенні.

Керування продажами

Підсистема управління продажами дозволяє вирішувати завдання оперативного планування і контролю продажів, як в натуральному, так і в грошовому вираженні. Підсистема містить засоби аналізу замовлень, покликана надавати підтримку в прийнятті управлінських рішень при взаємодії з клієнтами і допомагати виявляти вузькі місця на складі.

Також, підсистема управління продажами дозволяє:

 • Призначати різні знижки (автоматичні знижки, ручні знижки, знижки за дисконтними картками)
 • Вибрати певні категорії покупців (наприклад, за видами діяльності або по регіонах) і складати плани для кожної з цих груп
 • Дає можливість розробляти стратегічні (квартальні, річні) і робочі плани на один і той же період
 • Планувати продаж по всьому підприємству в цілому або по підрозділам і групам підрозділів
 • Планувати продажу (як за окремими видами, так і по групах товарів)
 • Порівнювати плани продажів з фактичними продажами і проводити аналіз відхилень

Управління замовленнями покупців

Підсистема "Управління замовленнями" дає можливість:

 • Реалізувати найефективнішу для підприємства стратегію обслуговування замовлень покупців відповідно до стратегією і схемами роботи, які використовуються на підприємстві
 • Забезпечити дотримання термінів поставки замовлених товарів
 • Задовольняти запити клієнтів і уникати виникнення надлишку товарів на складах
 • Оптимальним чином розміщувати замовлення покупців у замовленнях постачальникам і резервувати товари на складах

Передбачено різні схеми виконання замовлення покупця:

 • Відвантаження товару з вільного складського залишку
 • Розміщення замовлення покупця в раніше оформлених замовленнях постачальників
 • "Робота під замовлення", тобто оформлення замовлення товару постачальнику під конкретне замовлення покупця
 • Попереднє резервування товару на складі з подальшим відвантаженням

Схеми продажу товарів

У конфігурації передбачені різні схеми продажу товарів.

Схема продажу товарів передбачає:

 • Здійснення продажу товарів з попереднім резервуванням товару або без попереднього резервування товарів
 • Представлена ​​можливість продажу товарів за попередніми замовленнями товарів у постачальників під конкретні заявки покупців
 • Продаж товарів може здійснюватися в кредит або на умовах повної / часткової передоплати клієнтом. При продажу товарів є можливість реєструвати оплату за допомогою платіжних карт за договорами еквайрингу
 • Продаж товарів може здійснюватися і за ордерним схемою
 • При продажу комісійного товару передбачена можливість автоматичного розрахунку комісійної винагороди комітенту з використанням різних способів розрахунку комісійної винагороди, наприклад - відсоток від прибутку, відсоток від суми продажів. Також, сума комісійної винагороди може бути зазначена й вручну

Роздрібна торгівля

У конфігурації реалізовані різні операції роздрібної торгівлі з використанням такого торгового обладнання як - контрольно-касові машини, які можуть працювати в різних режимах роботи (фіскальний реєстратор, ON-LINE, OFF-LINE), терміналів збору даних, принтерів для друку етикеток, електронних ваг , сканерів штрих-кодів, дисплеїв покупців і багато іншого. Також, передбачена проста і зручна настройка підключення торгового устаткування і можливість підключати кілька екземплярів кожного виду обладнання та можливе оформлення продажу товарів в кредит та платіжними картами.

Управління закупівлями

Підсистема допомагає забезпечити менеджерів підприємства інформацією, яка необхідна для своєчасного прийняття рішень про поповнення товарних запасів і оптимізації вартості закуповуваної продукції.

Управління закупівлями дозволяє автоматизувати:

 • Планування закупівель
 • Складання календарного плану закупівель
 • Контроль оплати і постачання товарів по замовленнях
 • Коректування й закриття замовлень постачальникам
 • Оформлення замовлень постачальникам на основі замовлень, що надійшли від покупців
 • Моніторинг цін постачальників

Планування закупівель

 • Складання планів закупівель можливо за різними сценаріями. Плани закупівель можуть бути складені як укрупнені, а так само уточнені по окремих позиціях номенклатури.
 • Формування потреб і складання календарного плану закупівель
 • Формування потреб здійснюється на основі планів продажів, замовлень покупців і аналізі оформлених планів закупівель. Потреби формуються на певне число і підтверджуються за допомогою документів. Також, при формуванні потреб враховується поточний залишок товарів на складах
 • Об'ємно-календарне планування закупівель дозволяє підприємству скоротити витрати на закупівлю товарів, а також зменшити обсяг зайвих складських запасів

Аналіз цін і управління ціновою політикою дозволяє:

 • Реєструвати і порівнювати ціни постачальників, вибирати оптимального постачальника, мінімізувати витрати на поповнення товарних запасів
 • Автоматично перераховувати відпускні ціни на підставі нових цін постачальників і заданої торгової націнки
 • Автоматично формувати відпускні ціни на основі цін, зазначених в документі надходження і заданих торгових націнок
 • Автоматично оновлювати ціни постачальників при реєстрації чергових поставок
 • Реалізовувати різні системи знижок

Управління складськими запасами дозволяє:

 • Вести детальний оперативний облік товарів на складах
 • Вести облік товарів на безлічі складів, а також в різних одиницях вимірювання (упаковках)
 • Забезпечує окремий облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, прийнятих на відповідальне зберігання, а також облік зворотної тари
 • Облік некондиційних товарів і можливість їх реалізації зі знижкою; проводити інвентаризацію товарів на складі і за її результатами оформляти документи списання або оприбуткування
 • Реалізовує можливість оформлення надходження, переміщення, реалізації та повернення товару по ордерній схемі
 • Дозволяє підрозділам підприємства замовляти товари в інших підрозділів для поповнення власних торговельних запасів

Облік накладних витрат

У конфігурації може бути облік різних видів накладних витрат, таких як витрати на транспортування, зберігання, оплати мит і акцизів, послуг власних і сторонніх організацій, а також розподіл витрат по різних статтях витрат і номенклатурних групах.

Управління грошовими коштами дозволяє:

 • Реєструвати всі касові і банківські операції з випискою всіх необхідних документів
 • Розподіляти грошові кошти за статтями руху грошових коштів
 • Облік фактичних оборотів грошових коштів в розрізі проектів
 • Планувати вхідні та вихідні платежі
 • Відправляти і отримувати платежі за допомогою вбудованої системи Клієнт-банку

Аналіз даних дозволяє:

 • Аналіз різних аспектів торгової діяльності і товарообігу підприємства
 • Самостійно задавати параметри угруповання, рівень деталізації і критерії відбору даних у звітах у відповідності з особливостями завдань
 • За допомогою універсального механізму подання даних будь-яких регістрів і висновок діаграми по цих звітів
 • Отримати інформацію про стан складських запасів, продажів і замовлень, взаєморозрахунків в будь-яких аналітичних розрізах з необхідною деталізацією

Моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності (Рапорт керівнику) дозволяє:

 • Організувати регулярне формування і доставку керівному складу компанії інформації про стан справ на підприємстві за різними показниками
 • Можливість відправки рапорту по електронній пошті відповідно до заданого списком розсилки
 • Список потрібних показників для звітів налаштовувати індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії
 • Графічно представляти дані: графіки порівняння показників із запланованими показниками або з показниками за минулі періоди
Доставка товару 1-4 дня
Варіанти поставки
Примітка: При покупці програми надається ІТС ПРОФ на 3 місяці безкоштовно