вход / регистрация

Вход

 

Регистрация

 
logo-ks (067) 520-04-91
logo-mts (066) 470-52-24
 
В Вашей корзине  0 товаров

BAS Громадське харчування для України

kharch
14400
Коробки системи обліку: Tooltip

Опис

Спільне рішення "Business automation software for Public catering - BAS Громадське харчування для України" призначено для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, на підприємствах громадського харчування, які здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво та ін. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Рішення розроблено на базі типової конфігурації «Бухгалтерія підприємства для України» ред. 1.2. системи програм «Підприємство 8» зі збереженням усіх можливостей і механізмів цього типового рішення. У рішення додані всі необхідні механізми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві громадського харчування.
До складу «Громадське харчування для України» включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.
На додаток до можливостей типової конфігурації «Бухгалтерія для України», конфігурація «Громадське харчування для України» враховує специфіку підприємств громадського харчування і забезпечує наступні можливості:

 • Ведення списку рецептур, складання калькуляцій (Технологічних карт), з можливістю обліку попередньої проробки "фірмових" страв. Зберігання рецептур у вигляді документів з обраної господарською операцією (приготування, разукомплектация, оброблення)
 • Для страви або напівфабрикату власного приготування можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. Можливе використання схеми "блюдо в блюді" з необмеженою кількістю рівнів вкладеності
 • Ведення списку взаємозамінних продуктів і його автоматичне використання при списанні у виробництво і формуванні калькуляційних карток
 • Ведення кількісного або кількісно-сумового обліку МПЗ в розрізі складів
 • Облік стандартних складських операцій: надходження (з можливістю окремого обліку оброблення), переміщення, інвентаризації та списання матеріально-виробничих запасів (МПЗ)
 • Облік приготування напівфабрикатів і страв, а так же кількості і сум списаних у виробництво інгредієнтів, згідно заведеним раніше рецептурами. Оцінка нестачі інгредієнтів, наявності необхідних напівфабрикатів, необхідної кількості інгредієнтів
 • Облік оптових відвантажень і роздрібних продажів
 • Облік сезонних коефіцієнтів перевитрати, облік спецій
 • Облік калорійності та харчової цінності

Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою «Підприємство 8. Громадське харчування для України» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Рішення дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік одночасно по декількох організаціях в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і інших облікових одиниць, а обов'язкову звітність формувати роздільно.
Можливий також облік на підприємствах з різними формами господарювання - кожна юридична особа організації може мати свою облікову політику і застосовувати свій режим оподаткування.
Передбачена можливість обліку господарських операцій в іноземній валюті та умовних одиницях, облік додаткових витрат.

Нормативно-довідкова інформація виробничих запасів

Багаторівневий довідник номенклатури, дозволяє зберігати структурований список страв, заготовок і продуктів. Додані види номенклатури: блюдо, заготівля, матеріал, продукція, технологічний. Введено додаткові одиниці виміру.
Облік матеріально-виробничих запасів
Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно НСБО 9 «Запаси» та методичних вказівок щодо його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • по середній собівартості
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО)

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Наявність даної можливості дозволяє окремо враховувати товари одного і того ж найменування, що надійшли в різний час і за різними цінами. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.
В «Підприємство 8. Громадське харчування для України» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.
Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одне відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і по матеріально відповідальної особи.

Приготування страв і списання інгредієнтів

Для страви можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. При цьому допускається використання схеми "блюдо в блюді". Кількість рівнів вкладеності не обмежена. Склад страви і технологія його приготування зберігаються в документі Рецептура. Для цього документа передбачено друковані форми Калькуляційна картка і Технологічна карта.
Для інгредієнтів, що входять до складу страви, можна вказати список замінюють продуктів (аналогів). Цей список використовується при нестачі вихідного продукту і враховується при списанні продуктів і складанні калькуляційних карток. Вихідний продукт і його аналог можуть бути взаємозамінні.
Приготування страв і списання продуктів оформляються документом Випуск продукції. За допомогою цього ж документа можна отримати звіти про брак інгредієнтів, необхідних для приготування зазначених страв.

Оброблення

У рішенні підтримується операція оброблення. Наприклад, це може бути обробка м'ясної туші. Для оброблення також передбачена рецептура. Підтримується облік заготовок, облік виробничих витрат, сезонності.

Облік і списання спецій

У рішенні «Підприємство 8. Громадське харчування для України» розроблений особливий режим обліку продуктів, витрата яких в перерахунку на одну порцію надзвичайно малий. До числа таких продуктів можна віднести, наприклад, спеції, сіль, цукор. Щоб уникнути похибки округлення, при оформленні приготування страв ці продукти не списуються, а накопичуються в спеціальному регістрі Спеції. Ці продукти списуються в кінці звітного періоду документом Списання спецій.

Облік торгових операцій

 • Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками
 • Облік на роздрібних складах можна вести з використанням рахунку 285 "Торгова націнка". Також дані про продажі можуть бути завантажені з фронт-офісних систем
 • Може здійснюватися інвентаризація складу і роздрібних точок
 • Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику
 • В "Підприємство 8. Громадське харчування для України" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації

Використання різних варіантів обліку та списання інгредієнтів

Рахунки, на яких обліковуються товарно-матеріальні цінності, можуть бути співставлені різних видів номенклатури. Кожному виду номенклатури (товар, блюдо, матеріал) можна встановити свої рахунки обліку, що дозволить списувати у виробництво не тільки товари з 28-го рахунку, а й матеріали з 201-го.

Облік комісійної торгівлі

 • Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної вознагражденія
 • Облік операцій з тарою
 • Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до НСБО 7 "Основні засоби", НСБО 8 "Нематеріальні активи", НСБО 9 "Запаси".
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати".
При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу::

 • Обсяг випуску
 • Планова собівартість
 • Оплата праці
 • Матеріальні затрати
 • Виручка
 • Прямі витрати
 • Окремі статті прямих витрат

Облік ПДВ

«Підприємство 8. Громадське харчування для України» дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань / кредиту в кінці періоду.
Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.

Облік заробітної плати та кадровий облік

В «Підприємство 8. Громадське харчування для України» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • Нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
 • Ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників.
 • Депонування
 • Вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій
 • Формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ)

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • Інвалідів
 • Пенсіонерів
 • Шахтарів
 • Податкових нерезидентів

Підтримка різних схем оподаткування

В «Підприємство 8. Громадське харчування для України» підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • Податок на прибуток і податок на додану вартість
 • Податок на прибуток без податку на додану вартість
 • Єдиний податок і податок на додану вартість
 • Єдиний податок без податку на додану вартість
 • Єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського і податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.
Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.
Податковий облік в конфігурації вед

Доставка товару 1-4 дні
Варіанти поставки
Примітка: При покупці програми надається ІТС ПРОФ на 3 місяці безкоштовно