вход / регистрация

Вход

 

Регистрация

 
logo-ks (067) 520-04-91
logo-mts (066) 470-52-24
 
В Вашей корзине  0 товаров

BAS Комплексне управління підприємством

iko era
64800
Коробки системи обліку: Tooltip

Опис

Business automation software for іntegrated enterprise management - BAS Комплексне управління підприємством – комплексне рішення, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Автоматизує наступні види діяльності торгового та виробничого підприємства.

Можливості

Управління фінансами:

 • Планування і облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів
 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Еквайринг (платіжні картки)
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Маршрути узгодження заявок
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків
 • Аналітична звітність по руху грошових коштів

Бюджетування:

 • Настроюються види бюджетів і розширена аналітика
 • Моделювання сценаріїв
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Розширений фінансовий аналіз

Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів

 Регламентований облік в BAS КУП:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження
 • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:

 • Робота з персональними даними співробітників
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • Організація роботи зі штатним розкладом
 • Робота з договорами підряду
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної і їх різновидів
 • Використання показників ефективності діяльності організації і конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці і доходів в натуральній формі
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • Отримання уніфікованих звітних форм
 • Вирахування регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці
 • Формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої

Управління виробництвом в BAS КУП:

 • Планування і забезпечення матеріалами виробничої програми місяця
 • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції
 • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів
 • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатний і бесполуфабрикатном методом

Управління витратами і розрахунок собівартості:

 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної за замовленням клієнта
 • Надання даних про структуру собівартості випуску

Керування продажами:

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди
 • Самообслуговування клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів
 • Роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків

Управління закупівлями:

 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на комісію
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах
 • Наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
 • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (зрив якого клієнтського замовлення може статися через недопоставки товарів або матеріалів)
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах
 • Підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них
 • Складання графіків поставок і графіків платежів

 Управління складом і запасами:

 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління адресним складом
 • Забезпечення і резервування потреб замовлень
 • Визначення та забезпечення страхових запасів
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за термінами придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар, та інше.  

Демонстраційна версія

BAS Бухгалтерия

Доставка товару 1-4 дні
Варіанти поставки
Примітка: При покупці програми надається ІТС ПРОФ на 3 місяці безкоштовно
 
Наша компанія "АВ СОФТ" займається автоматизацією організацій, впровадженням облікових систем і торгового устаткування. 
Підбір програм
Ми проаналізуємо і підберемо те програмне забезпечення, яке максимально автоматизує Ваш бізнес. Ефективність наших рішень допоможуть заощадити кошти та час Вашої компанії. 
 
Розробка і доробка облікових систем
Наші програмісти, мають великий досвід в розробці будь-яких конфігурацій, а також виконують різні доопрацювання під Вашу конфігурацію. При цьому досвідчені фахівці супроводжують і підтримують наші доопрацювання. 
 
Оновлення та обслуговування
Сертифіковані спеціалісти нашої компанії нададуть Вам професійну консультацію в програмах, і гарантовано нададуть своєчасне оновлення.
 
Уклавши договір (ІТС) з нами:
 • Ви будете впевнені в звітності і легальності отриманих оновлень програмних продуктів
 • Ми допоможемо Вам ефективніше працювати в програмах, використовуючи весь функціонал програми
 • Безкоштовно налаштуємо завантаження платіжних доручень з "Клієнт банку"
 • Налаштуємо відправку електронної звітності "Фредо"
 • Встановимо Нашу розробку автоматичне резервування даних "Backup"
Електронна звітність 
У нинішній час розробники подбали про зручність з здачею звітності в електронному вигляді, розробивши доповнення "Фредо", це доповнення дозволить Вам відправити необхідний звіт в одне натискання самостійно. А наші фахівці, оперативно налаштують дане доповнення в Вашу програму.
*  Доповнення "Фредо" надається кожному користувачеві, який придбав облікову систему з 01.07.2013 року або продовжив підписку "ІТС ПРОФ