вход / регистрация

Вход

 

Регистрация

 
logo-ks (067) 520-04-91
logo-mts (066) 470-52-24
 
В Вашей корзине  0 товаров

BAS АГРО - бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

skhb
14400
Коробки системи обліку: Tooltip

Опис

"Business Automation Software for AGRO. AccountingBAS АГРО бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" - оптимальне рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, отримання інформації для аналізу діяльності підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (тваринництва, рослинництва та птахівництва).

«Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік, формувати регламентовану звітність і отримувати інформацію про діяльність та стан ресурсів, необхідну для прийняття управлінських рішень на підприємствах різного масштабу, різних видів діяльності і з будь-якою системою оподаткування. Рішення дозволяє вести розширений облік заробітної плати.

Рішення «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» дозволяє автоматизувати:

 • Облік біологічних активів, в т.ч. амортизуються (в рослинництві і тваринництві)
 • Облік транспорту і сільгосптехніки
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)
 • Облік переробки та допоміжних виробництв
 • Розширені можливості обліку заробітної плати
 • Бухгалтерський і податковий облік

Використання рішення надає широкі можливості підприємствам - сільгоспвиробникам:

Керівникам:

 • Отримувати дані для контролю зміни активів підприємства, звітність про виробничу діяльність, оперативну інформацію про рух грошових коштів та ін.
 • Підвищити якість інформації, її достовірність і аналітичність

Фінансової і бухгалтерської службі:

 • Вести бухгалтерський та податковий облік
 • Проводити аналіз усіх напрямків діяльності, як окремо, так і у взаємозв'язку
 • Систематизувати і регламентувати бухгалтерський документообіг підприємства
 • Проводити аналіз управління витратами, формувати собівартість продукції в різних аналітичних розрізах, автоматично формувати залишки і обороти за статтями витрат

Бухгалтеру з обліку біологічних активів:

 • Можливість вести облік від введення первинних документів до формування бухгалтерської та оперативної звітності по руху біологічних активів

Бухгалтеру з обліку оренди землі та майна:

 • Можливість вести облік оренди землі та майна в розрізі договорів, ділянок
 • Автоматично нараховувати орендну плату, здійснювати виплати паїв різними способами: готівковим, безготівковим, натуроплатою
 • Формувати регламентовану звітність щодо земельних ділянок

Бухгалтеру з обліку транспорту і сільгосптехніки:

 • Вести облік роботи вантажного і легкового автотранспорту, сільгосптехніки за дорожніми листами в розрізі технологічних операцій
 • Вести облік палива, ПММ
 • Вести облік матеріалів, використовуваних для ремонту транспорту і сільгосптехніки

Бухгалтеру з обліку кадрів та заробітної плати:

 • Вести кадровий облік з докладною кадрової інформацією зі співробітників, кадровий облік за договорами ЦПХ
 • Можливість вносити інформацію про кадрові зміни
 • Здійснювати нарахування заробітної плати за окладом, тарифними ставками, відрядних робіт
 • Виробляти автоматичний розрахунок відпусток, лікарняних листів, обчислення податків і внесків
 • Формувати платіжні документи по перерахуванню податків і виплати заробітної плати
 • Можливість виплачувати заробітну плату через касу, за безготівковим розрахунком і натуроплатою

Агроному

 • Аналізувати списання насіння і добрив в розрізі полів

Зоотехніку

 • Проводити контроль структури стада і аналіз динаміки руху тварин за віковими групами, по місцях утримання в розрізі ферм і груп тварин.

Рішення створено з урахуванням потреб агропідприємств і багаторічного досвіду автоматизації і управління сотень українських підприємств сільського господарства.

До складу «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291, зі змінами згідно з Наказом Міністерства Фінансів України №627 від 27.06.2013г. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку..

Розробка продукту

Програмний продукт «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» є самостійною конфігурацією.

Програмний продукт «Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» містить можливості типового рішення «Бухгалтерія 8 для України» і функції, зумовлені особливостями бухгалтерського і податкового обліку в сільськогосподарських організаціях.

Можливості програми

 • «Стартовий помічник» призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою
 • «Панель функцій» допомагає початківцям користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне уявлення послідовності операцій.
 • «Поради користувачам» для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів 

Чим відрізняється система «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» від інших систем обліку для сільського господарства?

Головне - це галузева спеціалізація програмного продукту, що охоплює всі ділянки бухгалтерського і податкового обліку сільськогосподарського підприємства відповідно до законодавства України:

 • Швидкий запуск системи
 • Простота освоєння
 • Спеціальний навчальний курс
 • Виписка всіх первинних документів в програмі
 • Відображення сільськогосподарської специфіки в обліку
 • Єдина база даних і відсутність дублювання інформації
 • Ведення обліку відповідно до державних стандартів та вимог
 • Установка і впровадження системи «під ключ»

Програмний продукт "Підприємство 8.Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" вже успішно впровадили і використовують понад 1500 сільськогосподарських підприємств України.

{tab Функціонал}

Галузеве рішення призначене для вирішення наступних завдань:

 • Автоматизації обліку основних бізнес-процесів с/г підприємства
 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України та податковим кодексом, згідно галузевої специфіки
 • Формування регламентованої звітності
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ, формування реєстрів податкових накладних та декларації з ПДВ як загальних так і скорочених (по спецрежиму оподаткування)
 • Формування інформації, необхідної для аналізу діяльності та управління основними і допоміжними підрозділами с/г підприємства
 • Виняток дублювання введення і скорочення багаторазової ручної обробки інформації

Можливість налаштування функціональності робочих місць, ролей користувачів і прав доступу до інформації системи забезпечує створення структури підприємства, оптимально відповідає завданням управління.

При роботі в режимі розподіленої бази даних система забезпечує можливість інтеграції первинної інформації, що формується у віддалених виробничих відділеннях, і оперативного контролю сільськогосподарських робіт.

Програмний продукт «Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» надає:

• Керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, можливості аналізу, і гнучкого управління ресурсами підприємства
• Керівникам підрозділів, лінійним менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках
• Працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства та облікової політики підприємства.

Основні можливості програми:

 • Облік в рослинництві, управління біологічними активами
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)
 • Облік в тваринництві, управління біологічними активами
 • Облік транспорту та сільгосптехніки
 • Управління виробництвом
 • Кадровий облік, розширений розрахунок зарплати
 • Бухгалтерський і податковий облік
 • Додаткові можливості

Облік в рослинництві, управління біологічними активами

 • Облік виконання Технологічних операцій. Введено поняття «технологічної операції». Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій
 • Облік робіт власного і найманого транспорту
 • Облік посівних площ (в програму вводиться структура полів)
 • Облік амортизуються біологічних активів рослинництва
 • Облік витрат рослинництва
 • Облік випуску та руху готової продукції на підприємстві
 • Розподіл витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості
 • Розрахунок фактичної собівартості готової продукції

Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)

 • Ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами
 • Аналіз складу договорів, формування звітів за договорами
 • Облік передачі паїв
 • Нарахування орендної плати за землю
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами
 • Формування звітів по взаєморозрахунках з орендодавцями

У підсистемі використовуються звіти:

 • Звіт по пайовикам
 • Звіт за договорами пайовиків
 • Шахова відомість по пайовикам
 • Довідка про доходи пайовика

Облік в тваринництві, управління біологічними активами:

 • У програмі реалізований облік тваринництва
 • Облік худоби ведеться як в сумарному вираженні, так в головах і в живій вазі
 • Ведеться облік як основного стада, так і тварин на вирощуванні та відгодівлі
 • Облік можна вести як поголовно, так і за віковими групами
 • Облік амортизуються біологічних активів тваринництва

Ведеться облік всіх операцій з тваринами:

 • Придбання, реалізація
 • Приплід, приріст
 • Переведення тварин між віковими групами
 • Переклад в основне стадо, вибракування з основного стада
 • Переміщення тварин між фермами
 • Забій і падіж худоби
 • Взаєморозрахунки з переробниками за дотацією

У програмі реалізований набір звітів по тваринництву:

 • Оборотно-сальдова відомість по тваринах
 • Приплід і приріст
 • кормодні
 • Рух тварин (зведене)
 • Відомість руху молока
 • Відомість надою молока
 • Рух номенклатури по інкубатор

Облік птахівництва:

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходить для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.

Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка яєць в інкубаторій
 • Звіт інкубаторію

Облік транспорту та сільгосптехніки

 • Реалізовано облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний) і сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни)
 • У програмі ведеться обробка шляхових листів, облік видачі та списання ПММ по факту, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива по водіях і одиницям техніки (баків)
 • Виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки
 • Забезпечено можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки

Для аналізу роботи транспорту і сільгосптехніки використовуються звіти:

 • Аналіз видачі палива
 • Картка транспортного засобу
 • Відомість зарплати за дорожніми листами
 • Звіт по списаним матеріалами
 • аналіз авто
Доставка товару 1-4 дні
Варіанти поставки
Примітка: При покупці програми надається ІТС ПРОФ на 3 місяці безкоштовно
 
Наша компанія "АВ СОФТ" займається автоматизацією організацій, впровадженням облікових систем і торгового устаткування. 
Підбір програм
Ми проаналізуємо і підберемо те програмне забезпечення, яке максимально автоматизує Ваш бізнес. Ефективність наших рішень допоможуть заощадити кошти та час Вашої компанії. 
 
Розробка і доробка облікових систем
Наші програмісти, мають великий досвід в розробці будь-яких конфігурацій, а також виконують різні доопрацювання під Вашу конфігурацію. При цьому досвідчені фахівці супроводжують і підтримують наші доопрацювання. 
 
Оновлення та обслуговування
Сертифіковані спеціалісти нашої компанії нададуть Вам професійну консультацію в програмах, і гарантовано нададуть своєчасне оновлення.
 
Уклавши договір (ІТС) з нами:
 • Ви будете впевнені в звітності і легальності отриманих оновлень програмних продуктів
 • Ми допоможемо Вам ефективніше працювати в програмах, використовуючи весь функціонал програми
 • Безкоштовно налаштуємо завантаження платіжних доручень з "Клієнт банку"
 • Налаштуємо відправку електронної звітності "Фредо"
 • Встановимо Нашу розробку автоматичне резервування даних "Backup"
Електронна звітність 
У нинішній час розробники подбали про зручність з здачею звітності в електронному вигляді, розробивши доповнення "Фредо", це доповнення дозволить Вам відправити необхідний звіт в одне натискання самостійно. А наші фахівці, оперативно налаштують дане доповнення в Вашу програму.
*  Доповнення "Фредо" надається кожному користувачеві, який придбав облікову систему з 01.07.2013 року або продовжив підписку "ІТС ПРОФ