вход / регистрация

Вход

 

Регистрация

 
logo-ks (067) 520-04-91
logo-mts (066) 470-52-24
 
В Вашей корзине  0 товаров

BAS Малий бізнес. Базова версія

unf
4200
Опис

Business Automation Software for small company. Basic - BAS Малий бізнес Базова

"BAS Малий бізнес" – це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізоване усе найнеобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не переобтяжене зайвою функціональністю, його можна легко настроїти на особливості організації управління та обліку в компанії – це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або веб-клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу.

Інтеграція з програмами "BAS Бухгалтерія", "BAS Роздрібна торгівля"

Обмін даними з програмами "BAS Бухгалтерія" і "BAS Роздрібна торгівля" двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.

Функціональні можливості

Реєстрація господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Усі дані – в єдиній інформаційній базі

У єдиній інформаційній базі:
• база клієнтів;
• банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;
• розрахунки з контрагентами, персоналом;
• облік матеріалів, товарів, продукції;
• замовлення клієнтів, заказ-наряди;
• планування та облік виконання робіт і надання послуг;
• планування та облік виробничих операцій;
• планування завантаження ресурсів підприємства;
• торгові операції, у тому числі роздрібні продажі;
• облік персоналу, розрахунок заробітної плати;
• облік витрат і розрахунок собівартості;
• майно, капітал;
• доходи, витрати, прибутки і збитки;
• регламентована звітність для ФОП;
• фінансове планування (бюджетування) та ін.
Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – в зручній для роботи та ухвалення рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією. Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку – для цих цілей зручно використати конфігурацію "BAS Бухгалтерія", і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.
Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців – як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей.
 
Маркетинг і продажі

"BAS Малий бізнес" підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

• реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства;
• реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа;
• реєстрація видів знижок і націнок;
• установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення.
• зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін;
• зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист;
• зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури.

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.
Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.
Підготовка продажів і робота з клієнтами в "BAS Малий бізнес" здійснюються операціями:

• реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів;
• реєстрація договорів з покупцями;
• реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;
• реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками - вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо;
• реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість);
• реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);
• об'єднання замовлень покупців в проекти;
• формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
• забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво;
• відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами.

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.

Роздрібні продажі

"BAS Малий бізнес" може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.
Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку. Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.

Постачання і закупівлі

"BAS Малий бізнес" забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.
Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.
Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.
Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

• реєстрація постачальників і контактної інформації;
• зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
• зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором;
• зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента;
• реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
• реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо;
• оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
• формування графіків постачань;
• розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:
• надходження за плату від контрагента;
• придбання підзвітною особою;
• прийом на реалізацію від комісіонера;
• отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку.
Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси і склад

Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:
• роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку;
• облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів;
• облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо);
• переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);
• резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців);
• використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);
• друк етикеток і цінників.
Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

"BAS Малий бізнес" підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.
Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.
План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.
Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.
Замовлення на виробництво, що реєструються, мають наступні особливості:

• можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;
• за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих;
• у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.
Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.
Для планування робіт співробітників служать дві функції:
• відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними;
• завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.
Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана надалі для розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.
Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:
• облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
• розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску;
• регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;
• звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.
Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.
Управління грошовими коштами включає:
• облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках;
• оформлення первинних документів банку та каси;
• розрахунки з підзвітними особами;
• формування платіжного календаря;
• інтеграція з системою "клієнт-банк".
 
Зарплата і персонал
 
"BAS Малий бізнес" підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, працюючих за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Кадровий облік включає наступні функції:

• оформлення прийому на роботу;
• кадрове переміщення;
• звільнення персоналу.
Можливості щодо розрахунку заробітної плати:
• розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом "Нарахування зарплати";
• формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам;
• облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період.
У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.

Майно

"BAS Малий бізнес" забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації:
• прийняття до обліку, зміна параметрів;
• розрахунок амортизації;
• продаж і списання.

Фінанси

У програмі "BAS Малий бізнес" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.
Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.
Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.
Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.
За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:
• управлінський баланс;
• звіт про прибутки і збитки;
• звіт про рух грошових коштів.
У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):
• прогнозний баланс;
• бюджет прибутків і збитків;
• бюджет руху грошових коштів.
Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.
Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений "Монітор керівника", в якому зведені основні показники:
• залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства;
• дебіторська заборгованість – загальна, прострочена;
• кредиторська заборгованість – загальна, прострочена;
• прибутки і збитки;
• прострочені зобов'язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг;
• прострочені зобов'язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг.
Додатково можна отримати наступну інформацію:
• загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості);
• грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період;
• дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу;
• кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу.

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.

Налаштування параметрів обліку

В процесі налаштування здійснюється:
• реєстрація інформації по організаціях підприємства;
• реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів;
• налаштування параметрів обліку;
• налаштування сервісних функцій;
• введення початкових даних за розділами обліку.
"Помічник початку роботи" спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві.

Доставка товару 1-4 дня
Варіанти поставки
Примітка: При покупці програми надається ІТС ПРОФ на 3 місяці безкоштовно